Crescendo-Spacecendo (CD)

Crescendo-Spacecendo (CD)

 

 10 94

hr

Artist: Crescendo
Album:Spacecendo
Year: 2007

สามารถทดลองฟังและดาวน์โหลดได้ที่ : http://www.cdbaby.com/cd/crescendogroup

ดนตรีของ Crescendo ถ้าไม่ตั้งใจจะให้ผู้ฟังฟังง่ายแล้ว ธรรมชาติจะค่อนข้างฟังยาก เพราะไม่มีกฎตายตัวในเรื่อง

Harmony มาบังคับเท่าไร ซึ่งถ้ามีก็จะน้อยมาก เนื่องด้วยธรรมชาติวงจะมีผู้เล่นที่เกี่ยวข้องกับ Harmony แค่ 3 คน คือ นักร้อง, กีตาร์, เบส นอกนั้นจะเป็นเครื่องประกอบจังหวะ ซึ่งจะเห็นได้ว่าถ้าเป็นเพลงบรรเลงแล้วจะเหลือผู้เล่นที่เกี่ยวข้องกับ Harmony แค่ 2 คน คือ กีตาร์และกีตาร์เบส ผลที่ได้จะทำให้ผู้เล่นสามารถเล่น Improvise

Harmony ได้กว้างกว่า เพราะไม่ต้องนัดแนะกันหลายคน แค่มือกีตาร์กับมือเบสเข้าใจกัน ก็จะสามารถทำได้

สำหรับอัลบั้มใน Spacecendo ทางผู้เล่นตั้งใจนำเสนอในอีกรูปแบบหนึ่งของดนตรีที่เกี่ยวข้องกับ Connection ของนักดนตรีภายใน Band กฎที่ใช้ ผู้เล่นจะคำนึงถึงการเล่น Harmony ของเสียงประสาน, Interval ของ Tonic เดิม แล้วจะทำลายลงอย่างรวดเร็วในเวลาต่อมา ไม่ว่าจะเป็น Tonality หรือ Time Signature ก็ตาม การ Improvisation ของ Band จะเล่นในลักษณะมีการนำและตาม (Leader, Follow) และเน้นที่ Dynamic ส่วนในเรื่องของการนำและตาม (Leader, Support) ผู้ที่นำอาจจะนำในเรื่องของ การนำพาเพื่อนร่วมวง ไปเล่นในสิ่งที่ตนเองกำหนดขึ้น อาจเป็นที่ Groove, Chords Progression, Riff, การ Change Tonality ส่วนใหญ่แล้ว Crescendo ผู้ที่นำจะเป็นผู้เล่น Support รองอยู่ข้างหลัง Solo เพื่อนำเพลงไปสู่จุดที่ตัวเองต้องการ และเป็นผู้คุม Dynamic ของวงอีกด้วย จุดที่สำคัญคือ การฟังกันเองภายใน Band ซึ่งคล้ายกับการพูดคุยของสมาชิกใน Band ภายใต้สิ่งที่ Band กำหนดขึ้นมา

รายชื่อเพลงในอัลบั้ม Spacecendo ของ Crescendo Group

1. ES-COMMUNICAZ

2. LE-MOOFAZZ

3. PADUI-PADUI

4. ABZOB

5. INNER