NUPACHINO & FRIENDS (CD)

NUPACHINO & FRIENDS (CD)

 

 

04

25

5g

Artsit: NUPACHINO & FRIENDS
Album: ESCAPE FROM BANGKOK
Year: 2007

สามารถทดลองฟังและดาวน์โหลดได้ที่ : http://www.cdbaby.com/cd/nupachino

นุภาพ สวันตรัจฉ์ ศิลปินตัวจริงที่คว่ำหวอดอยู่ในวงการดนตรีเป็นนักคิด นักสร้างสรรค์ ทั้งดนตรีและศิลปะกับผลงาน World Music ที่ผ่านการกรั่นกรองจากมุมมองและแนวความคิดที่ละเอียดอ่อนในมุมมองที่ต่างกันออกไป ถ่ายทอดออกมาได้อย่างกลมกลืน ในอัลบั้ม Escape from Bangkok

นุภาพ สวันตรัจฉ์ เป็น Guitar Player ที่เต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์คนหนึ่ง ตลอดเวลาบนเส้นทางสายดนตรี เขาสร้างผลงานที่มีความแตกต่าง แปลกใหม่หรืองานทดลองหลากหลายแนวออกมาอย่างต่อเนื่อง Escape from Bangkok เป็นผลงานล่าสุดเป็น Concept Album ที่มีฐานความคิดมากกว่า 25 ปี แล้วจากการทำ Demo เมื่อครั้งกรุงเทพฯ มีอายุครบ 200 ปี ถูกนำมาพัฒนาความคิดและสานต่อด้วยความช่วยเหลือและร่วมมือจากเพื่อนๆนักดนตรี นักร้องอีกหลายคนอย่าง กอล์ฟ ทีโบน,ทศ พนมขวัญ,อ. ปราชญ์ ,TNT,ปุ๊กกี้,ป็อด Tabla, พิฑูร บุญยะปานะ,สมบัติ พรหมมา,สงค์,พาที สารสิน, และ ไตรภพ สวันตรัจฉ์ ทำให้งานชิ้นนี้เสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์